Σχετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται η διαδικασία εκτελωνισμού και ταξινόμησης επιβατηγών ΙΧ αυτοκινήτων στην Ελλάδα μετά τις τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία των τελευταίων ετών.

Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του αγοραστικού κοινού πού ενδιαφέρεται να εισάγει αυτοκίνητο με την εταιρία μας από χώρες της ΕΕ, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τη διαδικασία ως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Κατά την αγορά του οχήματος από χώρα της ΕΕ ένωσης, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από τον πωλητή:

  • Τίτλο κυριότητος, ή άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη, ή επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης χώρας ταξινόμησης του οχήματος.
  • Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς όταν ο πωλητής είναι έμπορος, ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από το αντίστοιχο προξενείο όταν ο πωλητής είναι ιδιώτης που θα αναφέρει τα στοιχεία του πωλητή, του αγοραστή, τα στοιχεία του οχήματος και το καθεστώς ΦΠΑ.
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή EWG, ή θα αναφέρεται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας, ή οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του οχήματος, απαραίτητο για τον προσδιορισμό του συντελεστή τέλους ταξινόμησης.
  • Κατά την άφιξη του οχήματος πρέπει να συνεργαστείτε με την TRANSOVER LTD που θα αναλάβει τη διαδικασία εκτελωνισμού.

Οι λύσεις μας:

  • Αναλαμβάνουμε την μεταφορά με ειδικές νταλίκες από το σημείο φόρτωσης (EXW) μέχρι των τελικό προορισμό στον πελάτη (Door to Door).
  • Καλύπτουμε όλη την διαδικασία εισαγωγής του οχήματος από την άφιξη μέχρι έκδοση των απαραιτήτων πιστοποιητικών ταξινόμησης.