Η TRANSOVER LTD έχει την εμπειρία και την γνώση να αναλάβει όλη την διαδικασία Εισαγωγής – Εξαγωγής Καλλυντικών και Φαρμάκων προϊόντων από χώρες της Ε.Ε και Τρίτες Χώρες.

Σχετικά με την εφαρμογή για την νόμιμη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων στην ελληνική αγορά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.

Σε χώρες που εξάγουν και εισάγουν προϊόντα εντός και εκτός της Ε.Ε. Προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα καλλυντικά προϊόντα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, είναι απαραίτητη η εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων αυτών.

Η TRANSOVER LTD έχει την εμπειρία και την γνώση να ενημερώσει και να αναλάβει όλη την διαδικασία Εισαγωγής – Εξαγωγής καλλυντικών προϊόντων από χώρες όπως (Ευρώπη, Ασία, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Ρωσία και άλλα).

Οι λύσεις μας:

 • Έγκριση και γνωστοποίηση στον ΕΟΦ
 • Συλλογή των εμπορευμάτων με δικά μας ελεγχόμενα φορτηγά.
 • Συσκευασία και περίβλημα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Σήμανση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
 • Ασφάλεια εμπορευμάτων
 • Γνώση για την υποχρεωτική επικόλληση ετικετών στα Εισαγόμενα προϊόντα
 • Διαμετακόμιση ή αποθήκευση σε εγκεκριμένες αποθήκες
 • Τήρηση φακέλου PIF και Ορισμός Υπεύθυνου Προσώπου
 • Ασφάλεια Καλλυντικών
 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Δασμοί για της χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης