Η επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας για την ζωή και την υγεία του ανθρώπου αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της νουθεσίας περί τροφίµων και κανονισμών προς αυτά. Τα τρόφιμα αποτελούν μια ειδικευμένη διαδικασία για την εισαγωγή– εξαγωγή τους από χώρες εντός ή εκτός Ε.Ε.

Με την εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα και τις υπηρεσίες μας καλύπτουμε όλο τον κύκλο της αλυσίδας εφοδιασμού για οπωροκηπευτικά, κρέατα, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα: εισαγωγές, εξαγωγές, container ψυγεία, τελωνειακές διαδικασίες, μεταφορά και αποθήκευση και τελική διανομή σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Σε περιοχές όπως (Ευρώπη, Ασία, Νότια Αφρική, Ρωσία και άλλα).

Για όλα τα προϊόντα υπάρχει μια διαδικασία και ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. Έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα. Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου (Τελωνεία) ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα μας.

Υπάρχουν κάποιες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις:

 • Τα διακινούμενα, εντός της χώρας και της Ε.Ε., φυτά, φυτικά προϊόντα και εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
 • Τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα πρέπει να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
 • Εάν τα ανωτέρω είδη περιλαμβάνονται και στο κατάλογο των ειδών του προκειμένου να διακινηθούν στην εσωτερική αγορά, μετά την εισαγωγή τους στη χώρα, θα πρέπει να συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
 • Οι διακινούμενες πατάτες θα πρέπει να φέρουν επί της συσκευασίας τον αριθμό μητρώου του παραγωγού ή συσκευαστή.
 • Οι διακινούμενοι καρποί εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους πρέπει να συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
 • Όλα τα εξαγόμενα σε τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα πρέπει να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας το οποίο να πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.
 • Όλα τα ξύλινα μέσα που εισάγονται στη χώρα ή εξάγονται σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν το Διεθνές πρότυπο ISPM-15, θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISΡΜ 15.

Οι λύσεις μας

 • Συλλογή των εμπορευμάτων με δικά μας ελεγχόμενα φορτηγά
 • Συσκευασία και περίβλημα ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • Σήμανση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
 • Ασφάλεια εμπορευμάτων
 • Containers Ψυγεία για τη συντήρηση και την ψύξη των τροφίμων
 • Διαμετακόμιση ή αποθήκευση σε εγκεκριμένες αποθήκες κατάλληλες για οπωροκηπευτικά, κρέατα, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Διαχείριση των εισαγωγικών δασμών
 • Λύσεις διανομής δικτύων TRANSOVER
 • Συστήματα ασφάλισης