Με στόχο την ολοκληρωμένη επίβλεψη των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, προσφέρουμε υπηρεσίες 3PL (third party logistics), παρέχουμε μια παγκόσμια γκάμα υπηρεσιών στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού σας, από μια υπηρεσία door to door σε μια συγκεκριμένη και εξατομικευμένη υπηρεσία.

Το προσωπικό μας σάς ενημερώνει σε κάθε στάδιο της διαμετακόμισης μέσω συστημάτων υψηλής ακρίβειας, ώστε να βρίσκουμε μαζί τη λύση σε κάθε απρόοπτο. Μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού από την αρχική παραγγελία από τον προμηθευτή πρώτων υλών μέχρι την τελική παράδοση.

Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αυτό το επίπεδο απαίτησης και να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες σας, έχουμε χώρους σύγχρονης εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Επιπλέον η εταιρεία μας σάς παρέχει:

  • Όλων των ειδών τις διατυπώσεις Εισαγωγής και Εξαγωγής
  • Ασφάλιση εμπορευμάτων
  • Εφοδιασμός και διακίνηση εμπορευμάτων (logistics)
  • Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
  • Συσκευασία / Aνασυσκευασία / Aποσυσκευασία

Ειδικές αποθηκεύσεις:

  • Φορολογική αποθήκη οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιών
  • Φορολογική αποθήκη καφέ
  • Σύστημα που ικανοποίει τους πελάτες με ακρίβεια, ως προς το χρόνο, την ποιότητα και την ποσότητα J.I.T. (Just in Time)
  • Διανομή cross–docking που απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη ή την πόρτα του καταναλωτή
  • Αποθήκη αποταμίευσης εμπορευμάτων 3τών χωρών